Figgens helter

Kasper Idland (født 21. juni 1918 i Figgjo, død 25. mai 1968) var under andre verdenskrig fenrik i Kompani Linge

Idland deltok i 1943 i Vemork-aksjonen, men han hadde også oppdrag i Egersund. Gruppen han deltok i bestod av lederen Alf Aakre, Egersund, Kjell Endresen og Kasper Idland. Disse ble kalt for Vestige 4 og deltok fra begynnelsen fra 1944 til mai 1945.

Idland ble høyt dekorert for sin krigsinnsats. Han mottok St. Olavsmedaljen med ekegren, Krigsmedaljen, Deltagermedaljen med rosett og Haakon VIIs 70-årsmedalje. Av britene ble han tildelt Military Medal, av franskmennene Æreslegionen og Croix de Guerre og av amerikanerne fikk han Frihetsmedaljen med bronsepalme.

Det er reist en minnebauta over Idland ved Figgjo Barneskole. Idland minnes hver 17.mai ved hans minnebauta.

Figgen under "lupen".

Lokalt blir stedet kalt Figgen, men da porselensfabrikken startet, fikk ikke denne kalle seg Figgen fajanse da en fabrikk i Oslo hadde samme navn. For å unngå misforståelser, tok fabrikken da navnet Figgjo fajanse. Etterhvert har navnet Figgjo festet seg på kart og skilt, mens det gamle navnet lever videre på folkemunnet. I sentrumet av Figgjo ligger Joker og Tappen (Tappen er å byttet ut med ett bilverksted).

Figgjo er også kjent for dens gode lakseelv, og mange har fått mye fisk her, man trenger ikke fiskekort eller a avtaler for å fiske i Figgjoelven fra Figgjo og sørover. Elva er vernet i henhold til Verneplan I for vassdrag.

Historisk deler man Figgjo i to steder, Håland og Figved. Figgjo er i stor grad vokst opp rundt klesfabrikken De Forenede Uldvarefabrikker og Figgjo AS. DFU trakk til seg arbeidere som bosatte seg på Figgjo, men fabrikken er nå nedlagt.

Figgjo var også en stasjon på Ålgårdbanen, denne lever videre som kultur og museumsstasjon. Ålgårdbanen er ikke nedlagt, det er ordinær togdrift som er innstilt på ubestemmt tid. Figgjo bydelsutvalg gjorde et forsøk på å få lov til å rive en del av Ålgårdbanen, dette ble stoppet av jernbaneverket som eier sporet. Sandnes kommune ved kulturetaten sponset i flere år driften av veterantoget til Figgjo, sist i 1999 med over ett tusen reisende på en søndag. Kommunen søkte og om muligheter for å legge en bro over Åslandsveien. Kommunen har og satt opp nye trafikkskilt, bygget nye planoverganger og satt opp ledegjerder og porter for å ivareta sikkerheten ved banen. Ålgårdbanen har sin start like nord for Ganddal stasjon i Sandnes der den beveger seg først langs Stokkalandsvatnet og videre til første stoppested Foss-Eikeland. Linjetrasèen skjærer her over Figgjoelva og i retning Bråstein, noe som må karakteriseres som banens flotteste strekning. Videre slynger den seg langs elva til Figgjo og Ålgård. Den totale lengden på Ålgårdbanen er drøye 12 km.

Ålgård skulle vise seg å bli endestasjon. Anlegget videre mot Helleland ble såvidt påbegynt, men man fant etterhvert ut at det var vanskelig å få til en fullgod linjeføring. I Egersund engasjerte man seg sterkt for at man heller burde ruste opp Jærbanen til stambanestandard. I 1936 vant dette synet frem og stortingsvedtaket om Sørlandsbane gjennom Ålgård ble endret.

Når det gjelder framtiden til Ålgårdbanen er den noe usikker, men i følge en utredningsplan datert september 2009 ville det være økonomisk og miljøvennlig rett å bygge opp Ålågrdbanen til daglig drift. Dette krever selvsagt penger da dem må bygge ut nytt signalanlegg, planoverganger, holdeplasser, osv osv. Klikk HER for å se utredningen fra Jernbaneverket.

Inntil videre brukes Ålgårdbanen av en liten klubb kalt Ålgårdbanens venner, her arrangerer dem dresinsykling. Syklingen foregår mellom Figgjo stasjon og Ålgård stasjon, og strekningen er 6 km. Figgen støtter Ålgårdbanensvenner om at Ålgårdbanen må gjenåpnes så snart som mulig. Det ville uten tvil vært bra for lokalsamfunnet, og de etablerte foretakene som finnes langs strekningen.

Figgjo Idrettslag er et idrettslag fra Figgjo som har avdelinger i fotball, håndball, skiskyting og turn. Kjente fotballspillere er Bjarne Berntsen, Birkir Bjarnason og Bjørg Bjarnadottir mens skiskyttergruppa har hatt utøvere som Åse Idland og Annette Sikveland.